VERKKOKAUPAN YLEISET EHDOT

 

 1. YLEISTÄ

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia TJ Tiimi Oy (jutta@tjtiimi.fi) verkkosivustoilla, kuten esimerkiksi www.tjtiimi.fi, www.facebook.com/tjtiimi (jäljempänä ”verkkosivusto”). Henkilötietojen käsittelyyn verkkosivustollamme sovelletaan Tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla tässä alempana. Verkkokaupan kautta ostettaviin verkkovalmennuspalveluihin ja PT-palveluihin sovelletaan näiden Yleisten ehtojen lisäksi henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehtoja, jotka ovat saatavilla myös tämän dokumentin lopussa.

Ehtoja sovelletaan soveltuvilta osin myös, kun asiakas tekee ostoksia muilla verkkosivustoilla tilanteessa, jossa ostettavan palvelun myyjänä on TJ Tiimi Oy. Asioitaessa toisella verkkosivustolla, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan sen sivuston ehtoja.

TJ Tiimi Oy ei ole vastuussa siitä, jos verkkosivustolla esitetyt tuotteet ovat myyty loppuun. TJ Tiimi Oy ei myöskään ole vastuussa verkkosivustolla esiintyvistä kuva- tai painovirheistä, taikka hintatiedoissa esiintyvistä virheistä. Verkkosivustolla esitetyt kuvat ovat tarkoitettu ainoastaan suuntaa antaviksi ja asiakkaan ostoskokemuksen parantamiseksi. TJ Tiimi Oy voi tarjota, välittää tai markkinoida myös kolmansien palveluntarjoajien tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluita tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään tai markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. TJ Tiimi Oy ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu kolmannen palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä, kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. TJ Tiimi Oy ei muutoinkaan vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella kolmannen palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat TJ Tiimi Oy:n tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Sisältö on suojattu immateriaalioikeuksin ja sisällön kopiointi tai käyttäminen ilman TJ Tiimi Oy:n antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkosivuston kautta. Hyväksymällä yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tietosuojakäytännön, jossa selitetään, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Asiakkaan ja TJ Tiimi Oy:n välinen sopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen TJ Tiimi Oy:lle ja TJ Tiimi Oy on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä tälle sähköpostitse tilausvahvistuksen.

 

 1. HINNAT JA MAKSUTAVAT

Verkkosivustolla myytävien tavaroiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä verkkosivustolla ja kutakin tavaraa ja palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen tavaran tai palvelun kuvauksessa. Kaikki verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät kuitenkaan sisällä maksutavasta tai kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Maksu- ja toimituskulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen tekemistä.

TJ Tiimi Oy pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa hinnastoa.

Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä TJ Tiimi Oy:n  kulloinkin hyväksymiä maksutapoja. Verkkokaupassa hyväksytyt maksutavat ovat PayPal Commerce Platform. Huomioithan, että laskutuksen ja osamaksun yhteydessä TJ Tiimi Oy:n kumppanit voivat veloittaa lisäkustannuksia asiakkaalta sekä hankkia asiakkaan luottotiedot kolmansilta osapuolilta.

 

 1. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Tavarat pyritään toimittamaan aina mahdollisimman nopeasti, ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran tilaamisesta.

Vaaranvastuu tavaran katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tavaran luovutuksen yhteydessä. Jos tavaran toimittamisessa käytetään kuljetusliikettä, vaaranvastuu tavaran katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle, kun kuljettaja, rahdinkuljettaja tai muu toimituksen suorittamiseen määrätty henkilö tai yhteisö luovuttaa tavaran asiakkaan hallintaan.

Omistusoikeus tilattuihin tavaroihin säilyy TJ Tiimi Oy:lla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

 

 1. PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on kuluttajana oikeus peruuttaa verkkokaupasta ostamansa tavarat ja palvelut kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tavaroiden ja palveluiden vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä TJ Tiimi Oy:lle. Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan täyttämällä Verkkosivustolla saatavilla olevan peruuttamislomakkeen ja lähettämällä sen palautettavien tavaroiden, tai palveluiden osalta peruuttamista koskevan ilmoituksen, mukana TJ Tiimi Oy:lle. Asiakkaan on palautettava peruuttamisoikeuden nojalla peruuttamansa tavarat viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

 

Palautus on asiakkaalle veloitukseton, jos palautuksessa noudatetaan TJ Tiimi Oy:n  asiakaspalautuksia koskevia ohjeita, jotka ovat saatavilla täältä. TJ Tiimi Oy ei kuitenkaan palauta tuotteen alkuperäisestä toimittamisesta asiakkaalle aiheutuneita toimituskuluja, jos asiakas on valinnut tilauksen toimitustavaksi muun toimitustavan kuin TJ Tiimi Oy:n tarjoaman vakiotoimitustavan. Palautamme asiakkaalta saamamme maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Mikäli emme ole vastaanottaneet palautettavia tavaroita 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavara on palautettu tai asiakas on luotettavasti osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin. Ilmoitamme vastaanottamistamme palautuksista asiakkaalle aina sähköpostitse. Hyvitys asiakaspalautuksesta suoritetaan tilisiirtona asiakkaan ilmoittamalle tilille. TJ Tiimi Oy ei hyvitä mahdollisesti asiakkaan valitseman maksutavan vuoksi kertyneitä korkoja tai muita mahdollisia lisämaksuja.

 

Digitaalisia palveluita koskeva peruuttamisoikeus

Digitaalisten palveluiden, eli esimerkiksi verkkokaupassa myytävien verkkovalmennusten, osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi asiakkaan ilmaistessa halukkuutensa vastaanottaa digitaalista sisältöä, ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, erillisen linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas aktivoi palvelun valmennusjärjestelmästä toimitetun aktivointisähköpostissa esitetyn linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas ottaa verkkovalmennuksen käyttöönsä käyttäjätunnuksella, joka asiakkaalle on luotu. Lisäksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusjärjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä. Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen jutta@tjtiimi.fi.

 

Tavaroita koskeva peruuttamisoikeus

Tavaroiden osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa, kun asiakas on vastaanottanut tilaamansa tavaran. Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske:

 • sinetöitynä toimitettuja tuotteita, joiden sinetti on rikottu (esim. lisäravinteet)
 • nopeasti pilaantuvia ja vanhentuvia tuotteita (esim. elintarvikkeet)
 • tavaroita, joita ei voida hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa (esim. uima-asut ja alusvaatteet, jos tuote ei ole käyttämätön ja hygieniasuoja on poistettu)
 • asiakkaalle signeerattuja tai muuten yksilöllisesti valmistettuja tuotteita

Tavarat on palautettava alkuperäisissä pakkauksissaan ja käyttämättöminä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus avata pakkaukset ja sovittaa tavaroita ennen peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä. Mikäli asiakas ei voi palauttaa tuotetta joko kokonaan tai osittain tai se palautetaan alkuperäistä huonommassa kunnossa, TJ Tiimi Oy:lla on oikeus vaatia asiakkaalta tuotteen arvon alentumista vastaavaa korvausta.

Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä tässä tarkoitettuna peruuttamisena. Tilaus katsotaan noudetuksi ja peruutetuksi, kun se sisältää palautuslomakkeen. Noutamattomista tilauksista veloitamme 15,00 euroa toimituskulut. Tätä kulua ei kuitenkaan peritä, mikäli asiakas on ilmoittanut TJ Tiimi Oy:lle kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen säilytysajan puitteissa, ettei nouda tilausta.

 

Palvelusopimuksia koskeva peruuttamisoikeus

Palvelusopimusten eli esimerkiksi verkkovalmennuspalveluita ja PT-palveluita koskevan sopimuksen osalta peruuttamisoikeus alkaa palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta palvelun käytön ajalta palvelun tuottamisesta aiheutuneina kustannuksina 50 % kyseisen palvelusopimuksen hinnasta. PT-palveluiden osalta edellä tarkoitettuina kustannuksina peritään ennen peruuttamista käytettyjen harjoituskertojen määrään suhteutettu osa palvelun kokonaishinnasta, mutta kuitenkin aina vähintään 50 % palvelusopimuksen kokonaishinnasta.

Palvelusopimuksia koskeva peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koulutus- tai urheilutapahtumat.

 

 1. LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU

Jos tilaamasi tavara on virheellinen vastaanottaessasi sen, tavaraa koskee kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen lakisääteinen virhevastuu. Tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen virheellinen vastaanottaessasi sen, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden sisällä vastaanottamisesta. Asiakkaan on vedottava virheeseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Asiakas voi ilmoittaa virheestä ottamalla TJ Tiimi Oy:hin yhteyttä käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja.

Tavaran virhe voidaan asiakkaan valinnan mukaan korjata tai toimitettu tavara voidaan vaihtaa. TJ Tiimi Oy pidättää oikeuden kieltäytyä korjauksesta tai tavaran vaihtamisesta, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin toimenpiteisiin nähden. Mikäli virhettä ei ole mahdollista korjata ja se on olennainen, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

 

 1. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos TJ Tiimi Oy ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, TJ Tiimi Oy ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

 

 1. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

 

 1. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. TJ Tiimi Oy:n ja asiakkaan väliset Verkkokauppaa tai näitä Yleisiä ehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

 

 1. YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSET

TJ Tiimi Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat yleiset ehdot ovat saatavilla verkkosivustolla. Jatkamalla verkkokaupan käyttöä yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt yleiset ehdot. Nämä yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 19.3.2024.

VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) soveltuvat TJ Tiimi Oy  verkkosivustojen, kuten esimerkiksi www.tjtiimi.fi, (jäljempänä ”verkkosivusto”) käyttöön. Verkkosivuston omistaaTJ Tiimi Oy. Henkilötietojen käsittelyyn verkkosivustollamme sovelletaan Tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla tästä dokumentista ja verkkokaupan käyttöön sovelletaan verkkokaupan yleisiä ehtoja, jotka ovat saatavilla myös tästä dokumentista. Verkkosivuston tarkoituksena on tarjota käyttäjälle verkkokauppa, jonka kautta käyttäjä voi ostaa tavaroita ja palveluita. Verkkosivusto voidaan tarjota käytettäväksi eri päätelaitteilla ja Verkkosivusto voi päätelaitteesta riippuen sisällöltään tai toiminnoiltaan poiketa verkkoselaimen kautta käytettävästä Verkkosivustosta. Käyttämällä Verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä näitä Käyttöehtoja, kehotamme käyttäjää lopettamasta Verkkosivuston käytön.
Verkkosivuston käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias.

 1. REKISTERÖITYMINEN

Rekisteröityminen ei ole edellytyksenä Verkkosivuston käytölle ja Verkkosivustoa sekä Verkkokauppaa voidaan käyttää myös vierailijana, jolloin rekisteröitymistä ei vaadita. Käyttäjä voi rekisteröityä Verkkokauppaa varten, jolloin hänelle luodaan henkilökohtainen käyttäjätili. Käyttäjätilin kautta käyttäjän on helpompi hallita Verkkokaupan kautta tekemiään tilauksia ja mahdollisia asiakaspalautuksia.
Käyttäjän ostaessa Verkkokaupan kautta verkkovalmennuspaketteja, käyttäjän vastuulla on itse huolehtia kolmannen osapuolen verkkosivustolla olevaan valmennusjärjestelmään rekisteröitymisestä. Kolmannen osapuolen ylläpitämälle verkkosivustolle rekisteröitymiseen ja rekisteröitymiseen liittyviin mahdollisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja.
Verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja käyttäjän on pidettävä huolta niiden luottamuksellisesta säilyttämisestä. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa siirtää tai luovuttaa kolmannen henkilön käyttöön. Jos käyttäjä havaitsee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen henkilön käsiin, käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tästä TJ Tiimi Oy:lle. TJ Tiimi Oy varaa oikeuden harkintavaltansa mukaan sulkea käyttäjätilin väärinkäytön estämiseksi.
Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä kautta suoritetusta toiminnasta Verkkosivustolla. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä käyttäjätiliänsä tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa Verkkosivuston käyttöä tai toimivuutta, petollisiin tarkoituksiin, loukatakseen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai soveltuvien lakien vastaisesti. TJ Tiimi Oy ei ole vastuussa käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä.
Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus poistaa Verkkosivuston käyttäjätilinsä ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen jutta@tjtiimi.fi. Käyttäjätilin poisto astuu voimaan viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun TJ Tiimi Oy on sähköpostitse kuitannut käyttäjätilin poistamista koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

 1. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Verkkosivustoa on käytettävä näiden Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan käyttämättä Verkkosivustoa seuraavilla tavoilla tai kohdistamatta Verkkosivustoa kohtaan seuraavia toimia:

 • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen ja lähettäminen
 • hakkerointi, krakkerointi tai väärän taikka turmeltuneen ohjelmiston levittäminen
 • TJ Tiimi Oy:n tai kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukkaavan tiedon tai materiaalin levittäminen tai lähettäminen
 • käyttö tavalla, joka rikkoo näitä Käyttöehtoja, soveltuvaa lakia tai viranomaisten määräyksiä
 • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä
 • toiseksi henkilöksi tekeytyminen
 • muiden käyttäjien käyttäjätunnuksen tai salasanan käyttäminen tai käytön yrittäminen
 • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen
 • objekti- tai binäärikoodin muuttaminen lähdekoodiksi
 • minkä tahansa ohjelmiston tai ohjelmiston osien lataaminen verkkosivustolta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa TJ Tiimi Oy tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli TJ Tiimi Oy katsoo käyttäjän rikkoneen näitä käyttöehtoja ja/tai käyttäneen Verkkosivustoa laittomaan tai muuhun kiellettyyn tarkoitukseen, TJ Tiimi Oy voi harkintavaltansa mukaisesti ilman etukäteistä ilmoitusta estää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tai poistaa rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätilin.

 1. KÄYTTÄJÄN TUOTTAMA SISÄLTÖ

Käyttäjän tuottaessa sisältöä (esimerkiksi kuvia, videoita, tekstejä) verkkosivustolle, käyttäjä sitoutuu antamaan TJ Tiimi Oy:lle täyden, ei-yksinomaisen, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen. Mikäli käyttäjän tuottama sisältö koskee henkilötietoja, TJ Tiimi Oy voi käyttää tällaista sisältöä TJ Tiimi Oy:n tietosuojaselosteessa määritetyn mukaisesti.
Käyttäjä vakuuttaa, että sen palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän itsensä tuottamaa eikä sisältö riko soveltuvia lakeja tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että sillä on oikeus antaa TJ Tiimi Oy:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan TJ Tiimi Oy:n puolesta ja TJ Tiimi Oy:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan TJ Tiimi Oy:ta kaikkia sellaisia kolmansien osapuolten esittämiä vaateita ja vahingonkorvauksia vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottamasta sisällöstä.

 1. IMMATERIAALIOIKEUDET

Verkkosivuston sisältämän materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuden kuuluvat TJ Tiimi Oy:lle. Verkkovalmennuksen yhteydessä käyttäjälle annettavien materiaalien, mukaan luettuna mutta ei ainoastaan valmennussisällön, harjoitusohjelmien, ruokavalio-ohjeiden, ohjevideoiden ja koulutusmateriaalien (yhdessä jäljempänä ”materiaali”) tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat TJ Tiimi Oy:lle. TJ Tiimi Oy myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ja rajatun oikeuden käyttää materiaalia ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaalin jakaminen tai sen julkaiseminen sähköisessä tai missä tahansa muussa muodossa on kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti TJ Tiimi Oy:lle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.
Materiaalin tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen lain vastaisesti tai ilman TJ Tiimi Oy:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
Immateriaalioikeudet käyttäjän tuottamaan sisältöön kuuluvat käyttäjälle. Käyttäjä antaa TJ Tiimi Oy:lle kuitenkin kohdassa 4 kuvatun käyttöoikeuden tuottamaansa sisältöön.

 1. VAKUUTUKSET

TJ Tiimi Oy tarjoaa Verkkosivuston sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla. TJ Tiimi Oy ei anna vakuutuksia eikä ole vastuussa Verkkosivuston toimivuudesta tai jatkuvasta saatavilla olosta. TJ Tiimi Oy ei myöskään anna vakuutuksia Verkkosivustolla esitettävien tai julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
TJ Tiimi Oy ei myöskään takaa, että Verkkosivustoa voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on Verkkosivuston käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet, liittymät sekä tietoliikenneyhteydet.
TJ Tiimi Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja/tai muokata Verkkosivustoa sekä keskeyttää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tietosuojaa, Verkkosivuston huoltoa tai kehitystä, Verkkosivuston väärinkäyttöä tai muuta vastaavaa seikkaa koskevista syistä.

 1. VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä hyväksyy sen, että Verkkosivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto tarjotaan sellaisena kuin se on eikä TJ Tiimi Oy ole vastuussa sen toimivuudesta tai keskeytyksettömästä saatavilla olosta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, TJ Tiimi Oy ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä.
TJ Tiimi Oy ei myöskään vastaa miltään osin Verkkosivustolla esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä tai Verkkosivuston käytön seurauksena käyttäjälle voidaan lähettää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille tai palveluihin. TJ Tiimi Oy ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käytöstä tai toiminnasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käyttöehtoihin ennen niiden käyttämistä.

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. TJ Tiimi Oy:nja käyttäjän väliset Verkkosivuston käyttöä tai näitä Käyttöehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Kuluttajalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Käyttäjä voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

 1. PÄIVITYKSET

TJ Tiimi Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat saatavilla verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkosivuston käyttöä käyttöehtojen päivityksen jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt käyttöehdot. Nämä käyttöehdot on päivitetty viimeksi 19.3.2024.

HENKILÖKOHTAISEN VALMENNUSPALVELUN JA VERKKOVALMENNUSPALVELUN ERITYISEHDOT

 1. Ehtojen soveltaminen

Näitä henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehtoja (”Erityisehdot”) sovelletaan, kun asiakas tekee erillisen tilauksen henkilökohtaisen valmennuspalvelun (”PT-palvelu”) hankkimisesta tai käyttää TJ Tiimi Oy:n (myöh. Team Schwela) tarjoamia verkkovalmennuspalveluita (”Verkkovalmennuspalvelu”) osana tekemäänsä tilausta. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Erityisehdot voidakseen tehdä erillisen tilauksen PT-palvelusta tai käyttääkseen TEAM SCHWELAN tarjoamia Verkkovalmennuspalveluita. Hyväksymällä Erityisehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Asiakkaan ja TEAM SCHWELAN välisen sopimuksen syntymisen osalta noudatetaan, mitä Yleisissä ehdoissa määrätään.

Näiden Eritysehtojen mukainen PT-palvelu ja/tai Verkkovalmennuspalvelu ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas voi siirtää niitä toiselle henkilölle ilman TEAM SCHWELAN kirjallista suostumusta. TEAM SCHWELALLA sen sijaan on oikeus osoittaa asiakkaalle henkilö, joka vastaa näiden Erityisehtojen mukaisten PT-palveluiden toteuttamisesta asiakkaalle. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle TEAM SCHWELAN tarjoamia PT-palveluita tai tehdä muita tilauksia, joiden sisältöön kuuluu Verkkovalmennuspalveluita. Tällöin sopimuksen tehnyt yritys tai yksityishenkilö vastaa kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista Yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakas sitoutuu kuitenkin käyttämään PT-palvelua ja/tai Verkkovalmennuspalvelua näiden Erityisehtojen mukaisesti.

 

 

 1. PT-palvelu

PT-palvelussa TEAM SCHWELAN toimiva valmentaja tai yhteistyökumppani toimii PT-palvelun tilauksen yhteydessä sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. PT-palveluun sisältyvien harjoituskertojen määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 48 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi, ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa, ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi.

 

 1. Verkkovalmennuspalvelu

Verkkovalmennuspalvelussa TEAM SCHWELAN yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii tilattuun palveluun liittyvän verkkovalmennuksen valmentajana tehtävänään suunnitella kaikkia asiakkaita koskevat yleiset harjoitusohjelmat ja mahdolliset ruokavalio-ohjeet. Lisäksi Verkkovalmennuspalvelussa valmentaja ohjeistaa asiakasta tämän esittämien kysymysten pohjalta kysymys- ja vastausfoorumissa. Erikseen todetaan, että toisin kuin PT-palvelussa, valmentajan laatimat harjoitusohjelmat ja mahdolliset ruokavalio-ohjeet eivät ole luonteeltaan henkilökohtaisia vaan koskee kaikkia kyseisen verkkovalmennuksen tilanneita asiakkaita.

 

 1. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan kulloinkin laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.

Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että PT-palvelun osalta valmentajan harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut, kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat. PT-palveluun liittyvän kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti TEAM SCHWELAN yhteistyökumppanien ylläpitämiä kuntosaleja, joissa kuntosalimaksuihin sovelletaan TEAM SCHWELAN sopimushintoja.

Huolimatta siitä, että PT-palvelun osalta asiakkaan harjoitusohjelmaa ja ravintosuunnitelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa PT-palvelun ja/tai Verkkovalmennuspalvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja tai TEAM SCHWELA eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa tai ravintosuunnitelman noudattamisessa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia PT-palvelua ja/tai Verkkovalmennuspalvelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa PT-palvelun tai Verkkovalmennuspalvelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ravintosuunnitelmaan vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

 

 1. TEAM SCHWELAN velvollisuudet

Valmentaja sitoutuu tarjoamaan PT-palvelun siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen.

Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Valmentajan tulee olla ajoissa harjoittelupaikalla sekä olla läsnä sovituissa harjoittelutapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen harjoituskertaan ennalta sovittujen harjoituskertojen lisäksi.

Harjoittelukerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen.

Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi, kun asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.

 

 1. Turvallisuus

PT-palvelun tai Verkkovalmennuspalvelun voimassaolon aikana toteutettavat harjoituksen tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen dopingaineiden vaikutuksen alaisena. TEAM SCHWELALLA on oikeus kieltäytyä toimittamasta PT-palvelua tai Verkkovalmennuspalvelua, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo näissä Erityisehdoissa määriteltyjä turvallisuussääntöjä.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

TJ TIIMI OY (Y-tunnus: 2774852-9)

TEAM SCHWELA – Naantali ja lähialueet

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jutta Schwela

Puhelin +358 40 8340 525

Sähköposti jutta@tjtiimi.fi

 

REKISTERIN NIMI

TJ Tiimi Oy:n (mukaan lukien Team Schwelan) asiakasrekisteri.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ottanut yhteyttä yhteydenottolomakkeella, ostanut TJ Tiimi Oy:ltä palveluita ja/tai osallistuu TJ Tiimi Oy:n järjestämään valmennukseen, tapahtumaan, tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on TJ Tiimi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös epäonnistuneiden tilausten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää TJ Tiimi Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää TJ Tiimi Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Se saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan TJ Tiimi Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

TJ Tiimi Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä TJ Tiimi Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse jutta@tjtiimi.fi rekisterinhoitajalle.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Schwela Consulting Oy:n, paitsi TJ Tiimi Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa, joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta TJ Tiimi Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole TJ Tiimi Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää TJ Tiimi Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee TJ Tiimi Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.